VUURGEBED,

aan al mijn verwanten


Dank aan Moeder Aarde

de Grote Kunstenares, Moeder van alle Vuren, Godin van het Hart

moge ons Vuur altijd in verbinding zijn met het Vuur in haar gewijde schoot 

Dank aan de Bomen en Planten

zij die ons hun lichaam schenken zodat wij de Vuurbron in alle levende wezens waaronder die in onszelf herkenbaar, zichtbaar, tastbaar en voelbaar kunnen maken 

Dank aan de Stenen en de Dieren

 Wijze Wezens van voor de tijd, alle uit Aardevuur geboren

moge wij onze gaven leren delen zoals zij onvoorwaardelijk hun gaven met de wereld delen

Dank aan de Initi,  de Zweethut, Baarmoeder van de Aarde

Zij die in ons is; Leeg. Diep. Duister. Verlossend. Heilig. 

Dank aan het Vuur

  Wild zachte Geliefde en Gids op dit mysieke vuurpad dat wij het leven noemen 

dank voor de talrijke zegeningen die zij ons brengt, en wij ons warm, gevoed, verlicht en geborgen weten

Dank aan de machtige Vuurbewaarders de Zon, de Maan, de Sterren en planeten, dichtbij en ver weg 

Dank

Voorouders

Vuurspirits

Vuurhoeders en vuren van alle tijden

Samen zingen we het lied van de Eeuwigheid van hart tot hart!